VETERINÄRER

För att ersätta förlusten av energi och salt måste det finnas ett balanserat förhållande mellan salter och sockermolekyler.

Fasthydral uppfyller dessa krav och säkerställer att elektrolytblandningen återställer vätskebalansen.

 

 

Krav

Na+  +  K+  –  Cl- > 60 mmo/l

 

Fasthydral

131 +  20  –  20 = 131mmol/l

 

 

 

God hygien och smittskydd är också en väsentlig faktor för att minska diarré. Läs mer om smittskydd här: www.virkons.se

 

 

Goda rutiner kring kalvens utfodring på morgonen och kvällen:

 

1: Förorenade skålar/koppar tas bort, rengörs och desinficeras.

2: Elektrolytblandningen blandas i 37°C varmt vatten till kalvar med diarré.

3: Mjölk/mjölkersättning värms till 37°C och ges till friska kalvar. Råmjölk värms upp och ges till nyfödda kalvar.

4: Förse kalvarna med vatten.

5: Kraftfoder: All lagrad mat slängs och nytt friskt foder tillsätts.

6: Tillför hö efter behov.

7: Tvätta fodervagn och annan utrustning.

 

Var uppmärksam på kalvar som inte dricker mjölk under utfodring. Vid misstanke om diarré ges omedelbart 2 liter elektrolytblandning. Vid misstanke om lunginflammation, ta tempen. Är temperaturen över 39,5°C ska behandling övervägas.

 

 

 

 

Vatten, salt och energi: Det är viktigt att djuren får vatten men vatten är inte tillräckligt. Vattnet ska innehålla salt (elektrolyter) som djuren tappar vid diarré. Energi är avgörande för en snabb återhämtning. Snabb tillförsel av energi innebär att djuren snabbt återhämtar sig efter en diarré.

Fasthydral innehåller laktos som är en långkedjad sockermolekyl som bryts ned i tarmkanalen i glukos och galaktos. Denna unika sammansättning möjliggör överföring av dubbelt så stora mängder energi till kalven än man kan överföra med enbart glukos. Detta innebär att kalven har större chanser att överleva.

Om kalven/smågrisen bara får mjölk, ökar överföringen av vätska och elektrolyter från kroppen till tarmen och därmed bibehålls diarrén. Vid diarré förlorar kroppen basiska ämnen och detta gör blodet surt (lågt pH). Försurning av blodet är ett allvarligt tillstånd och kan vara livshotande. För att motverka försurning innehåller fasthydral ämnen som bikarbonat och natriumkarbonat som fungerar som buffertlager.

 

Diarré

En av de mest kostsamma sjukdomarna hos kalv och smågris är tarminfektioner med diarré.

Kalven bör inte ha diarré och kalvar som haft diarré är mellan 400 till 500 gånger mer känsliga för följdsjukdomar som t ex lunginflammation. Många diarréer är foderrelaterade som till exempel för låg temperatur av mjölk/mjölkersättning. 

 

 

Fasthydral®   –   Pharmaxim AB   – Stenbrovägen 32, 253 68 Helsingborg