LANTBRUKARE

 

Elektrolyt för användning av lantbrukare

En av de mest kostsamma sjukdomarna hos kalvar och smågris är tarminfektioner med diarré. Hos unga individer är diarré ett mycket allvarligt tillstånd eftersom de är mycket känsliga för den vätskeförlust som diarré medför.

 

Diarré hos kalvar och smågrisar kan förekomma redan när de är nyfödda och är det största problemet i kalvproduktionen under de första 14 dagarna. Diarré kan även inträffa fler veckor senare.

 

De mikrobiella orsakerna till diarré kan delas upp i tre kategorier; virus, bakterier och parasiter. Virusdiarréerna orsakas av rota- och coronavirus medan E. coli och salmonella är de vanligaste orsakerna till bakteriell diarré. Ofta kan en kombination med både virus och bakterier förekomma. Bakterier kan behandlas med antibiotika men mot tarmvirus finns ingen liknande medicin. Koccidier och cryptosporidier är de vanligaste parasitinfektionerna.

Varför fasthydral?

– fasthydral brustabletter innehåller elektrolyter, som djuret förlorar vid diarré, samt socker och glycin i rätt proportion. Detta skapar de bästa förutsättningarna för återställning av vätskebalansen.

– fasthydral är hygieniskt förpackad vilket är viktigt när man behandlar djur med nedbruten tarmfunktion och som på grund av svaghet annars får ytterligare minskad motståndskraft på grund av mikrobiell belastning.

– Det är lätt att arbeta och förvara fasthydral.

– Förpackningen säkerställer att det alltid är en fräsch produkt som tas fram. Det ger en hög kvalitet och säkerhet i den färdiga brukslösningen.

– Det är lätt att dosera noggrant med brustabletter. Tabletten säkrar en korrekt dosering och optimal sammansättning av den färdigblandade brukslösningen.

Hygienen när man hanterar elektrolytlösningar är också viktig. Socker är en mycket bra gro för bakterier. Blanda därför endast den mängd som inom kort tid ska användas. Blandar man en för stor mängd elektrolytlösning åt gången finns det risk för att den blir förorenad bidrar till fortsatt diarré. Se till att kalvarna/smågrisarna får tillräckligt med råmjölk. Kontrollera byggnaderna för att säkerställa att ventilationen fungerar ordentligt utan risk för drag.

Använd aldrig fuktig eller smutsig ströbädd. Om kalven/smågrisen drabbas av diarré är det viktigt att de får en snabb vätskeersättning. Med en vätskeersättning som fasthydral har man goda möjligheter att begränsa vätskeförlusten och återställa balansen.

Denna behandling är lika viktig som eventuell medicinsk behandling. Diarré orsakar vätskeförlust, först från tarmen och därefter från kroppens vävnader. Om denna vätskeförlust inte stoppas blir djuren slöa och förlorar efter hand energi till att dricka och dör inom kort av vätskebrist.

Fasthydral®   –   Pharmaxim AB   –   Stenbrovägen 32, 253 68 Helsingborg