LANDMAND

 

Elektrolyt til brug af landmænd

En af de mest tabsforvoldende sygdomme hos kalve og smågrise er tarminfektioner med diarré. Hos unge individer af alle slags er diarré en meget alvorligt tilstand da de er meget følsomme overfor det væsketab som diarréen medfører.
fasthydral er en elektrolyt til brug af landmænd – for modvirkning af dette problem.

 

Diarré hos kalve eller smågrise kan optræde allerede som nyfødt og er det største problem i kalveproduktionen igennem de første 14 dage. Diarré kan ligeledes opstå flere uger senere.

 

De mikrobielle årsager til diarré kan deles i tre kategorier: virus-, bakterie- og  protozoinfektioner. Virusdiarréerne er forårsaget af rota-og coronavirus mens E.coli og salmonella er de hyppigste årsager til bakterielle diarréer. Ofte kan en kombination af infektion med både virus og bakterier forekomme. Bakterier kan behandles med antibiotika, men mod tarmvirus findes der ingen tilsvarende medicin. Coccidier og cryptosporidier er de vigtigste protozoinfektioner.

fasthydral fordi

– fasthydral brusetabletter indeholder de elektrolytter som forsvinder ved diarré, i de rette proportioner. Dette skaber de bedste forudsætninger for genopretning af væskebalancen

– fasthydral er hygiejnisk pakket, hvilket er vigtigt til behandling af dyr med nedbrudt tarmfunktion som pga. svaghed har nedsat modstandskraft overfor yderligere mikrobiel belastning


– Det er let at arbejde med fasthydral, der altid er let at opbevare

– Pakningen sikrer, at det altid er et frisk produkt der tages frem. Det giver stor sikkerhed for høj kvalitet i den færdige brugsopløsning

– Let at dosere præcist med brusetabletter. Tabletten giver sikkerhed for nøjagtig dosering og optimal sammensætning af den færdigblandede brugsopløsning

Hygiejne

Årsagen til diarré er ofte relateret til stres hos dyrene forsaget af hygiejne, flytning, pasning og pleje med samtidig tilstedeværelsen af for højt smittepres. 

Omhyggelig hygiejne er derfor af stor betydning for at mindske riskoen for tarminfektioner og diarré. Den optimale produktionsform vil være alt ind – alt ud princippet, og at man ikke blander forskellige aldersgrupper. Her er det lettere at udføre en gennemgribende rengøring og en ordentlig desinfektion af staldene mellem hvert hold. Hvis dette ikke kan lades sig gøre, må man intensivere den daglige hygiejne i stalden. Staldene, specielt kalvebokse, skal holdes helt rene. Foder- og drikkeskåle vaskes dagligt. Tænk også på hygiejnen hos ansatte samt gæster/dyrlæge så der findes adgang til støvlebad  eller mulighed for at desinficere støvler. Læs også mere om smittebeskyttelse her: www.virkons.dk

Hygiejnen med elektrolytopløsninger er også vigtig. Sukker er et godt vækstmedie for bakterier. Lav derfor kun den mængde, der skal bruges inden for kort tid. Fremstilles en stor mængde elektrolytopløsning ad gangen, står opløsningen for længe, og den kan blive forurenet og holde diarreen ved lige. Se til at kalve/smågrise får tilstrækkelig mængde af råmælk. Kontroller bygningerne så ventilationen fungerer tilfredsstillende uden at forårsage træk.

Anvend aldrig fugtigt eller beskidt strøelse. Hvis kalven/smågrisene alligevel rammes af diarré er det vigtigt at de får en hurtig kompensation for væsketabet. Med en rehydreringsvæske (elektrolytter) har man gode muligheder for at begrænse væsketabet og genoprette balancen.

Denne behandling er ligeså vigtig som den eventuelle medicinske behandling der kan gives. Diarré forårsager tab af væske, først fra tarmen, derefter fra kroppens væv. Standses dette væsketab ikke, bliver dyrene slappe og mister efterhånden kræfter til at drikke og dør inden for kort tid af væskemangel

Fasthydral®   –   Pharmaxim AB   –   Stenbrovägen 32, 253 68 Helsingborg